עיריית נהריה מודה לך על מילוי הפרטים בטופס המקוון
הפנייה התקבלה בהצלחה במערכת והועברה אל מחלקת רישוי עסקים.