הודעה חשובה לציבור בעלי העסקים - עיריית נהריה מעניקה פטור מלא מארנונה לחודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 


בהתאם לתקנות שאושרו על ידי הממשלה, עיריית נהריה מעניקה פטור מלא מארנונה לחודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 .הפטור, יוענק באמצעות אגף הגבייה והארנונה בעירייה ויתבצע באופן מיידי ואוטומטי על פי עמידה בקריטריונים המוגדרים.

חשוב לדעת! המידע והנתונים הרלוונטיים ביחס לחיוב בתשלום הארנונה, מצוי ברשות העירייה ועל כן אין צורך לפנות אלינו או להגיש בקשה לצורך ביצוע ההנחה.

לקבלת פרטים נוספים לחץ כאן