עובדים יקרים,

מצ"ב הנחיות מעודכנות של משרד הבריאות עבור הרשויות המקומיות.

אנו מבקשים מכם לנהוג באחריות ולצדה לשמור על רגישות וחברות ולזכור שערך הערבות ההדדית הינו חלק מהקוד האתי של עיריית נהריה ושכולנו אחד עבור השני.
בריאות איתנה לכולנו.

לנוחיותכם מצ"ב נוהל יציאה לחופשה

אנא שימו לב לתהליך המפורט, החל משלב אישור חופשה עם מנהל ישיר, דרך בחינת יתרת ימי החופשה ועד לקבלת אישור ועדכון מחלקת כ"א.
אנא פעלו לפי הנוהל בכדי להימנע מאי נעימויות.

בנוסף מצ"ב חוזר לעובדים המכיל את הנחיות משרד הבריאות בנושא הקורונה.
אנא שימו לב וגלו אחריות.

לצד חוזר זה שימו לב כי המצב דינמי וההנחיות מתעדכנות באופן תדיר באתר משרד הבריאות.
מצ"ב הקישור לאתר משרד הבריאות לטובת התעדכנות שוטפת ופרטים בנוגע לבידוד הביתי, טפסים נדרשים וכד'.

הנחיות ונהלים משרד הבריאות