עדכון הנחיות בנושא הקורונה שאושרו בממשלה:


לצפייה בהנחיות פיקוד העורף המעודכנות בנושא התקהלויות לחץ כאן


הממשלה אישרה במשאל טלפוני להתקין את הצו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות), בהמשך להחלטה שהתקבלה מוקדם יותר על ידי ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו.

בהתאם להחלטת קבינט הקורונה, עד לתאריך י״ז בתמוז ה-9.7.20 יותר קיום חתונות ואירועי בר/בת מצווה (או אירוע דומה בדתות אחרות) בהשתתפות של עד 250 איש. ביתר האירועים מספר המשתתפים לא יעלה על 50. 

בחתונות ובאירועים לציון בר/בת מצווה (או אירוע דומה בדתות אחרות) – החל מיום 10.7.20 ועד ליום 31.7.20, מספר המשתתפים באירוע המתקיים במבנה, לא יעלה על מחצית מהתפוסה המותרת, ולא יותר מ- 100 אנשים (מספר המשתתפים המותר באירוע כאמור, המתקיים בשטח פתוח, יישאר 250 אנשים).

בנוסף לכך, נחתם צו מנכ"ל משרד הבריאות המורה על מתווה הקייטנות וקיום בחינות של ההשכלה הגבוהה מרחוק.

משרד הבריאות קורא לציבור להקפיד על קיום ההנחיות הבסיסיות של שמירה על ריחוק פיזי, עטיית מסיכה והקפדה על היגיינה, כך שנוכל למנוע את התפשטת נגיף הקורונה בישראל.
 

כל הודעות הממשלה

כל הודעות הממשלה בעמוד אחד מרוכז לנוחותכם

מידע מונגש לציבור

מידע מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
שאלות ששאלתם על נגיף הקורונה# מי נמצא בקבוצות סיכון? שפת הסימנים


הודעות משרד הבריאות

19.3.20 - תקנות משרד הבריאות לשעת חירום
18.3.20 - שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה
16.3.20 - הנחיות זמניות למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים, פריטים 7.4 ב' ו 7.4 ד' בצו רישוי עסקים
15.3.20 - התפרצות קורונה - הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל


הודעות משרד הפנים

הנחיות לרשויות המקומיות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה
הנחיות רישוי עסקים לתקופת המשבר
עדכון בדבר הערכות לעבודה במתכונת חירום


הודעות משרד האוצר

16.03.2020: עדכון משרד האוצר בדבר הסכם קיבוצי לעובדי המגזר הציבורי לעת חירום
17.03.2020: עדכון שכר - עובדי רשויות מקומיות
חוזר הממונה על השכר באוצר בנוגע היערכות התמודדות עם וירוס הקורונה
שכר והסכמי עבודה - משרד האוצר
תשלום שכר לעובדי הרשויות המקומיו בעת היערכות חירום למניעת נהתפשטות נגיף הקורונה


הודעות משרד המשפטים

16.03.2020: תקנות בתי הדין הרבניים בעת חירום

הודעות משרד ראש הממשלה ויחידותיו

הודעת מערך הסייבר הלאומי לאזהרה מניצול מגפת הקורונה לביצוע מתקפות סייבר